SINE DELTA AS – nytt medlem i klyngen

Vi er glade for å kunngjøre at vi har et nytt medlem klyngen og vi ønsker Sine Delta velkommen til VIA.

Helen Roth
December 7, 2021
Finances

Vi er glade for å kunngjøre at vi har et nytt medlem klyngen og vi ønsker Sine Delta velkommen til VIA. Sine Delta AS er et teknologi start-up selskap som ble etablert i 2021 med misjon om å "lage den mest innovative teknologien".

Sine Delta utvikler et nytt marketskonsept som tilbyr en banebrytende fornybar energigenerator. Denne generatoren fungerer i alle forhold og retninger og tilbyr energilagre for fremtidig bruk.

«Sine Delta er et nytt teknologi selskap som søker etter nye partnere med riktig folk i riktig området, som har positiv innvirkning i grønn energi sektor. Dette vil føre til vellykket business med verdifulle partnere,» sier Stevan Barratt, daglig leder i Sine Delta.

Sine Delta omformer vindindustrien og revolusjonerer verden av kraftproduksjon

Collectricity er en unik teknologi som kan brukes til å levere strøm til fjerntliggende regioner hvor de er helt uavhengig fra hovednettet. Collectricity oppfyller behovet til energi akkurat når det trengs.

Energikilden er 100 % fornybar og bruker resirkulerte materialer til å utforme bærekraftige byggkonstruksjoner. Det er designet av ingeniører med fokus på biomimikk som etterligner og blender seg sammen med naturen.