Skal endre måten vi bygger vei på

Grønn plattform har delt ut nær 70 millioner til prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging.

Benedicte Titlestad
June 20, 2023

Nå har over 60 personer i prosjektet vært på samling i Stavanger for å dele kunnskap og få til et godt samarbeid på tvers i bransjen. Sammen skal de endre måten vi bygger vei på i dag.

Et av hovedmålene med prosjektet er å utvikle ny norsk mer bærekraftig teknologi og kompetanse med stort eksportpotensial, som bidrar til at Nye Veier når målet om å redusere klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekter med 50 % innen 2030.

Leder for teknologi og fag i Nye Veier, Anne Stine Johnson, er optimistisk til hva Grønn plattform prosjektet kan oppnå.

–I Nye Veier får prosjektet stor oppmerksomhet. Vi skal i felleskap klare å endre vår bransje gjennom Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging, forteller Johnson.

Ambisjonen er å etablere et effektivt innovasjonssystem, «Europavegen» for ny norsk teknologi, der vi øker omstillingstakten til grønne og innovative løsninger og metoder ved å ta ned barrierene som i dag stopper industrialiseringen av disse.

–Vi skal endre hvordan vi jobber på og tenke ut nye måter å bygge vei på, sier prosjektleder og daglig leder i VIA, Helen Roth.

Godt samarbeid på tvers av bransjen er viktig for å få til en endring understreker Roth.

–Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging vil bestå av minimum ti fullskala piloter. Å jobbe sammen på tvers i hele verdikjeden er viktig og nøkkelen for å lykkes.

 

En viktig del av prosjektet er å gjennom forskning verifisere om de ulike pilotprosjektene faktisk er mer bærekraftige eller ikke sammenlignet med dagens situasjon. I tillegg skal det utarbeides et forslag til hvordan man kan håndtere ressursene i vegbygging på en sirkulær måte.

–I dette prosjektet har vi lyst til å transformere måten vi bygger veier. Vi skal gjøre det gjennom å se på nye konstruksjonsteknikker, bruke nye materialer og innovativt design. Målet med prosjektet er å se om vi kan spare 50 % av dagens CO2 utslipp i bygging av vei, og det mener vi er fullt mulig!
Forteller Reyn Joseph O'Born, deltaker i prosjektet og førsteamanuensis ved Universitet i Agder.

Grønn plattform finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet, og deles ut av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap.
Grønn plattform skal akselerere den grønne omstillingen i næringslivet ved å støtte prosjekter som skal gi reduserte klimagassutslipp i 2030 på veien mot et lavutslippssamfunn i 2050.