Stevnemøte for bransjen ble en suksess

15. november arrangerte Nye Veier, Statens vegvesen og VIA Innovasjonsarena 2023.

December 15, 2023

Dagen ble en suksess hvor 270 deltakere fra hele verdikjeden møttes på Gardemoen for å diskutere innovasjon og mer klimasmarte løsninger for veg, bru, bane og tunnel. Innovasjonsarena er et viktig møtepunkt for å få til nytenking og innovasjon.

Vi må vite hvordan hele verdikjeden tenker for finne de beste løsningene sammen. Vegforvaltere, rådgivende ingeniører og store entreprenører får et møtested der de på svært kort tid kan møte en rekke leverandører samt skaffe seg overblikk – fra tidligfase utviklingsprosjekt, til pilotering og markedsklare løsninger.

Helen Roth, daglig leder for VIA, innledet samlingen med å understreke hvor viktig det er med samarbeid for å finne de beste løsningene.

-Innovasjonsarena er et viktig samarbeid for å finne de beste løsningene innen vegbygging. Vi må samarbeide på kryss og tvers i hele verdikjeden, sier Helen Roth, daglig leder i VIA.

I løpet av én dag hadde Innovasjonsarena parallelle sett med utstillere, presentasjoner for fagpanel og 1:1-møter, i tillegg til presentasjoner fra scenen.
Fagpanelene er sammensatt av byggherrer, erfarne ingeniører og entreprenører. Bedrifter får anledning til å presentere sin idé for panelet, før det blir spørsmål og umiddelbare tilbakemeldinger. Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier, var en av de som holdt innlegg på Innovasjonsarena.

Hun snakket om behovet for innovasjon og nytenking i samferdselssektoren. Hun understreket viktigheten av å finne ut av hva problemet faktisk er for å kunne finne de beste løsningene.-I Nye Veier stiller vi oss alltid spørsmålet «hva er problemet, egentlig?».

Vi må identifisere hva problemet er, og så finne gode og presise tiltak og løsninger som faktisk løser den utfordringen vi har identifisert og ikke noe annet, sier Anette Aanesland, administrerende direktør i Nye Veier.

Aanesland fortalte om Nye Veiers digitale driftsstøttesystem. En digital database som samler informasjon, og gjør det mulig å optimalisere drift og vedlikehold. Systemet gir et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å planlegge drift og vedlikehold av veier basert på tilstand og risiko.

-Fremover må vi vite mer. Hva gjør ny teknologi med etterspørsel etter transport? Hvordan vil digitale plattformer endre forretningsmodeller, og hva skal til for å få en mer datadrevet transportsektor? sier Aanesland.Noe av formålet med Innovasjonsarena er å tenke nytt og utvikle ny teknologi, og det er også viktig for Statens vegvesen.

-I Norge er vi raske med å ta ny teknologi i bruk. Vi må i større grad vedlikeholde og sikre det vi har. Ny teknologi må inn i gammel infrastruktur for å øke sikkerhet og framkommelighet i transportsystemet, sier Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør i Statens vegvesen.

Innovasjonsarena blir også arrangert neste år og dato kommer snart