Tilfeldig møte innoverer slamhåndtering

Innovasjonsarena åpnet dørene for samarbeid mellom Vinje Industri og BD Geosyntia.

June 26, 2024
Innovasjonsarena åpnet døren for et samarbeid Vinje Industri håper blir en viktig del av virksomheten deres. Nå jobber de sammen med BD Geosyntia for å kommersialisere en enkel metode for rensing av anleggsvann.

 – På Innovasjonsarena deltar representanter fra næringslivet, det offentlige, konsulenter og forskning. Når man driver med utvikling, er det veldig effektivt å kunne treffe alle på ett sted.  

Det sier Tor Gunnar Austjord, salg- og markedsrådgiver for miljøprosjekt i Vinje Industri. I 2023 deltok han og kollega Siri Eidet, som er salg- og markedsleder landbasert, for første gang på Innovasjonsarena. Dette er et møtested hvor innovative og klimasmarte løsninger for vei, bro og tunell samles under samme tak. Nå er ambisjonen å presentere et nytt konsept på årets Innovasjonsarena 22. oktober, sammen med kontakter de fikk der i fjor.    

– Vi hadde ikke trodd vi kunne oppnå så mye med å være til stede der, sier Austjord.    

Et tilfeldig møte

Vinje Industri jobber med å bidra i byggingen av infrastruktur mot energimarkedet, samt vedlikehold og reparasjon av utstyr for ulike bransjer, både på land og offshore. De jobber målrettet mot å lete etter klima- og miljøsmarte prosjekter.    

– I dag er 65 prosent av den landbaserte virksomheten knyttet til fornybare prosjekter, sier Eidet.  

Et av prosjektene de nå jobber med er knyttet til slam og rensing av anleggsvann. Opp mot 90 prosent av slammet er vann, som både er dyrt å transportere bort og å rense. Idéen var å forenkle og forbedre denne delen av renseprosessen.

– Vi hadde diskutert konseptet og måter å løse det på i Vinje Industri, men kjente ingen norske leverandører som kunne komplettere oss. På Innovasjonsarena gikk vi bokstavelig på to ivrige trøndere i baren, som viste seg å drive med akkurat det vi var på jakt etter, forteller Austjord.  

En livlig prat utover kvelden resulterte i at den norske leverandøren Geosyntia, en avdeling i Brødrene Dahl, var på plass.  

– Det er en utrolig historie, men den er helt sann, bekrefter en engasjert Thor Erik Johansen, salgssjef i BD Geosyntia.  

Han var en av de ivrige trønderne, og kan ikke få understreket nok hvor viktig det er med slike nettverksarenaer:  

– Uansett om man kommer fra en stor eller liten bedrift, er Innovasjonsarena en god mulighet for å åpne dører.

En enkel og bærekraftig løsning

Innovasjonsarena åpnet også døren til et relevant forskningsmiljø. VIA koblet Vinje Industri med førsteamanuensis Rein Terje Torsteinsen ved Universitetet i Agder, som forsker på bruk av biologisk rensing fremfor kjemikalier.  

– Vi må ha en uavhengig aktør til å verifisere denne metoden for å rense anleggsvann, sier Austjord i Vinje Industri, og understreker verdien av å koble på et forskningsmiljø når man jobber med denne typen innovasjon.  

Metoden det nå jobbes med å utvikle bidrar blant annet til redusert energibruk og redusert transport av slam. Dette gir videre både reduksjon i CO2-utslipp og kostnader for entreprenørene.  

– Kravene til rensing av anleggsvann blir bare strengere og strengere, og vi tror dette vil være en bærekraftig og økonomisk gunstig løsning for entreprenørene, sier Eidet.    

Sammen har Vinje Industri og BD Geosyntia nå et forprosjekt for å bygge testanlegg sammen.  

– Målet er å skalere og få produktet ut i markedet, og levere bedre verktøy for entreprenører som har behov for rensing av vann. Håpet er at det kan bli et så bra produkt at det blir en viktig del av virksomheten vår, sier Austjord.  

– Alle som genererer slam i vei- og anleggsarbeid har behov for en smart måte å håndtere slammet på. Vi har entreprenører som er nysgjerrige på å prøve løsningen, og vi håper å få satt i gang prøveprosjekter i løpet av året, sier Johansen i BD Geosyntia.  

Og i det tikker det inn en ny forespørsel til Austjord fra en kontakt Vinje Industri har fått gjennom VIA:  

– Dette er kjempegøy!

En arena for nettverksbygging

Vinje Industri ble kjent med VIA gjennom eget nettverk.  

– Det er et samfunnsansvar å ta del i å bygge og optimalisere løsninger sammen. Med klima- og miljøutfordringene vi står overfor, er det utrolig viktig å bygge nettverk og samarbeide. Det er vanskelig å gå opp veien alene, spesielt mot myndighetene. Å ha en klynge i ryggen gir en helt annen tyngde. En pluss en blir så mye mer enn to, sier Eidet engasjert.  

Nå ser de frem til årets Innovasjonsarena, som også i år arrangeres av VIA, Nye Veier og Statens vegvesen.  

– Vi har satt en tøff deadline for oss selv, men håper å ha klart et nytt konsept for rensing av anleggsvann til presentasjon da. Vi ønsker å være et aktivt medlem som bidrar til nettverket. Det fremmer stolthet og inspirasjon, sier Eidet.  

De to representantene fra Vinje Industri forteller at atmosfæren på Innovasjonsarena motiverte til å knytte nettverk.  

– På mange konferanser rusler folk rundt for seg selv, og snakker bare med de de kjenner fra før. På Innovasjonsarena var motivasjonen høy for å aktivt ta kontakt med andre, sier Austjord.  

– Arrangørene klarte å lage en uformell arena der alle følte seg inkluderte, Det var god stemning og lite stivt, sier Eidet og legger til:  

– I tillegg til å bygge nettverk er det også nyttig å se hva konkurrentene våre driver med. Alle trenger ikke være gode på alt. Når vi kjenner til hverandres styrker kan vi utfylle hverandre i markedet. Det er mer bærekraftig for alle involverte, og bra for miljøet at vi jobber i bredden.