Troms (og Finnmark) fylkeskommune vant nasjonal teknologipris

Troms (og Finnmark) fylkeskommune, som er medlem i VIA, vant ITS-prisen i år, og vi gratulerer.

April 29, 2024

ITS-prisen blir gitt ut på hvert år på ITS-dagen som hadde 20 års-jubileum i år.  

Arbeidet til Espen L. Nilsen og innovasjonsgruppen i fylkeskommunen startet i 2020 etter en uformell samtale med en geolog. Geologen var spesielt interessert i løsninger for å oppdage snøskred som ramma veier. 

Det ble starten på et prosjekt som førte fram til et system for å oppdage og varsle skred, med den første suksessfulle deteksjonen i januar 2023.

– Det er jo utrolig kult, selvfølgelig. Det var veldig, veldig uventet, sier Nilsen om tildelingen av ITS-prisen.

Nilsen har lenge vært en positiv pådriver for VIA-klyngen og var personlig engasjert i Innovasjonsarena da den ble arrangert for første gang i 2022. Troms (og Finnmark) var partner og deltok som eneste fylkeskommune det første året. I 2023 fulgte flere fylkeskommuner etter og ble partnere på fjorårets Innovasjonsarena.

Innovasjon og samarbeid
Et eget innovasjonsteam er etablert i fylkeskommunens samferdselsetat. Teamets oppgave er å finne nye og gode løsninger for transportsektoren. En innovasjon oppstår ofte fordi noen har et behov som må dekkes, eller et problem som må løses. Da kan innovasjonsgruppen sette i gang prosesser for å finne effektive og teknologiske løsninger. 

Prisen gis til arbeid utført i 2023 og går derfor til den tidligere sammenslåtte fylkeskommunen. 

Fylkeskommunen er tildelt prisen med blant annet følgende begrunnelse:

  • innovativ bruk av ITS-teknologi
  • hatt fokus på å tilpasse transportløsninger til regionens klimaforhold
  • står bak flere vellykkede prosjekter og piloter
  • god koordinering og kunnskapsdeling 
  • regionens naturgitte forutsetninger har inspirert til radikale ITS-tiltak, som elektronisk varsling av møtende trafikk
  • godt samarbeid med industrien, og fokus på bærekraft 

Hva tror du er årsaken til at ITS Norway valgte Troms (og Finnmark) fylkeskommune som vinner?

– Innovasjon har jo vært en sentral del av vårt arbeid de siste årene. Vi har vært opptatt av å være til stede på ulike arenaer, både for å vise fram vårt arbeid og for å lære av andre, sier Nilsen.  

VIA gratulerer vår samarbeidspartner ITS Norway med 20 års-jubileet og vel gjennomført arrangement.

Foto: ITS Norway og VIA