Tunnel – beredskap i et livsløp

31. mai – 1. juni ble det holdt konferanse på Sola Strand Hotel.

Benedicte Titlestad
September 26, 2022

Det blir interessante foredrag, ekskursjon til Tunnelsenteret i Ganddal og gode diskusjoner.

Påmelding finner du her

31. mai, dag 1:
Planfase – Designfase – Byggefase

09.30 - 10.00 Registrering og kaffe

10.00 - 10.20  Velkommen v/Helen Roth, VIA og video om brann i Hundvågtunnelen v/ Kenneth Vik, Rogaland Brann og Redning IKS

10.20 - 10.50 Forståelse av system og usikkerhet i risikostyring. Fra teoretiske betraktninger til praktiske løsninger i tunnelsikkerhetsarbeidet v/Geir Sverre Braut, SUS

10.50 - 11.10  Beredskap i tidligfase v/ Hanne Løver Thon, Statens vegvesen

11.10 - 11.30  Kaffepause/ nettverksbygging

11.30 - 11.50  Erfaringer med beredskapsplanlegging ved design av tunneler. Grunnlag for phd-studie om beredskapsanalyser v/ Jeroen Wiebes Kjos, Phd-stipendiat HVL/ KATS

11.50 - 12.20  Driftsfase trafikant og risiko v/ Gunnar Jenssen, Sintef

12.20 - 13.30  Lunsj

13.30 - 13.50 Beredskap og "Safe in tunnels" v/ Gabriela, Rogaland Brann og Redning IKS

13.50 - 14.20 Tematikk: Læringselementer fra granskning av tunnelbranner og betydning for beredskapsplanlegging.

14.20 - 14.50 Brifing øvelse og befaring tunnelsenteret v/ Kjetil Dyngeland, Rogaland Brann og Redning IKS

14.50 - 15.30 Pause, komme seg på bussen

15.30 - 18.00  Opplegg i Tunnelsenteret (inkl. buss tur/retur). Pølser og øl.

19.30             Middag

1. juni, dag 2:
Overlevering – Driftsfase – Rehabilitering

09.00 Helen ønsker velkommen

09.05 - 09.30 Refleksjon etter øvelse v/ Rogaland brann og redning

Panel: Kenneth Vik, Bjørn Arild Fossåen, Kjetil Dyngeland og Gabriela Bjørnsen

09.30 - 10.00 Kaffepause/ nettverksbygging

10.00 - 10.30 Beredskapsanalyse tunnel v/ Eivind Rake, UiS

10.30 - 11.00 Beredskapsplanlegging fra brannvesenets perspektiv, v/ Per Gunnar Pedersen Salten Brann IKS

11.00 - 11.50 Samvirke i store ulykkeshendelser, v/ Thoralf Bjørnbakk Juva, Norsk Redningstjeneste- Hovedredningssentralen

11.50 - 12.20 Systemperspektiv - tunnelsikkerhet i et livsløp med utgangspunkt i Rogfast Oddvar Kaarmo, Statens Vegvesen

12.20 - 12.30  Avslutning og oppsummering v/Helen  

12.30             Lunsj – vel hjem

Pris: Kr 5150 eks mva (dette inkl. lunsj begge dager, middag tirsdag, buss tur/retur Tunnelsenteret og faglig innhold)
Pris uten middag:
kr 3900 eks mva (dette inkl. lunsj begge dager, buss tur/retur Tunnelsenteret og faglig innhold)
Hotel: Dersom du ønsker hotellrom, må dette bookes og betales for selv. En andel rom holdes av frem til 2. mai.

Arrangementet er støttet av Norges forskningsråd.