Velkommen til Innovasjonsarena 2. november på Gardermoen

Statens vegvesen og VIA inviterer vi for første gang til Innovasjonsarena.

Benedicte Titlestad
June 16, 2022Her blir det mulighet til å presentere idé eller produkt til et panel, i tillegg til 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.
Dette er en arena for innovasjon i alle faser, fra idé til produkt, hva er i utvikling og hva er klart for markedet i dag.

Dette er en strålende anledning til å vise frem gode løsninger og lære noe nytt.
Kryss av under for hva du ønsker å delta på. Vi kan ikke garantere at alle får alle møtene de ønsker, men vi vil strekke oss langt for å imøtekomme.
Et mer detaljert skjema vil bli ettersendt for flere detaljer.

Påmelding er bekreftet når faktura er betalt.

Pris:
Dagpakke med standplass, presentasjon til panel, tilgang 2 personer: kr 18 000 eks. mva
Dagpakke med standplass, tilgang to personer: kr 15 000 eks. mva
Dagpakke med presentasjon, tilgang 1 person: kr 3 000 eks. mva
Inngang messeområdet inkl. lunsj: kr 750 eks. mva
Middag: kr 1 000 eks. mva

Påmeldingsfrist: 15. september

VIA dekker middag for sine medlemmer.Dette blir en dag hvor innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel blir satt i system. Bedrifter, byggherrer, entreprenører og vegforvaltere samles under samme tak. Vi ønsker å høre om løsninger som kan bidra til å løse en eller flere av de 5 transportpolitiske målene; Mer for pengene, Effektiv bruk av ny teknologi, Bidra til oppfyllelse av klima og miljømål, Nullvisjonen for drepte og skadde og Enklere reisehverdag.