Velkommen til Innovasjonsarena 2. november på Gardermoen

Statens vegvesen og VIA inviterer vi for første gang til Innovasjonsarena.

Benedicte Titlestad
October 25, 2022

Foredragene vil bli holdt i den samme salen som alle utstillerne står og vil foregå parallelt med panelpresentasjoner og 1:1 møter.


Agenda – Innovasjonarena 2022

09.00–09.20 Åpning ved vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

09.30–09.50 Veidekke v/Berit Laanke, Direktør forretningsutvikling bærekraft

11.00–11.20 Nye Veier v/Anne Stine Johnsen, leder teknologi og fag

12.30–12.50 Statens vegvesen v/John Atle Haugland, avdelingsdirektør utbygging

13.00–14.00 Lunsj

14.15–14.35 Roxel v/Sigve Sandvik, daglig leder

15.15–15.35 Norconsult sin satsning på Innovasjon - Hva betyr det for samarbeid med bransjen? v/Cecilia Jahr, leder innovasjonsavdelingen el. Kjersti Kvalheim Dunham, prosjektdirektør samferdsel

16.00 Avslutning

Vel møtt