VIA medlem i A.SPIRE

I juli ble VIA tatt opp som medlem i A.SPIRE.

Benedicte Titlestad
August 21, 2023

A.SPIRE er en medlemsorganisasjon for Europeisk prosessindustri og har blant annet ansvaret for å administrere Horisont Europa partnerskapet, Processes4planet (P4Planet). A.SPIRE har i dag rundt 180 industri og forskningsmedlemmer fra mer enn 20 europeiske land, inkludert Norge. Ved å samle ulike bransjer har A.SPIRE som mål å sikre utvikling av muliggjørende teknologi i alle stadier av eksisterende verdikjeder som vil bidra til en ressurseffektiv prosessindustri, og gjøre Europeisk industri mer sirkulær og klimanøytral.  

VIA har flere medlemmer som hver dag jobber med de samme problemstillingene som A.SPIRE. Gjennom medlemskap får VIA sammen med sine medlemmer mulighet til å bidra til utviklingen av fremtidens prosessindustri og ivareta forsknings- og innovasjonsbehov gjennom utforming av utlysninger i Horisont Europa. I tillegg får VIA mulighet til å delta på matchmaking arrangement og kan komme inn i prosjektutvikling prosesser tidlig. Det vil også gi økt synlighet i Europa som vil gi fordeler når det gjelder belysning av innovasjonsbehov og politikkutvikling. Det vil gi økt mulighet for samarbeid med andre industrielle sektorer i hele Europa. Dette kan skape synergier og samarbeid med hele verdikjeden.  

VIA er veldig glad for å være medlem i A.SPIRE, og håper at dette vil føre til flere prosjekter, større nettverk og spennende samarbeidspartnere, samt økt synlighet for klyngen og VIA sine medlemmer.