Anlegg for bedre klima

Hvordan skal vi omstille fra "mer vei for pengene" til" bedre og grønnere infrastruktur for pengene"?

Anleggsbransjen bidrar i dag til store klimagassutslipp. I NTP er ett av fem hovedmål å redusere utslippene i tråd med omstillingen mot lavutslippsamfunnet. 

Fram til nå har det vist seg vanskelig å få grønne løsninger ut i markedet. Det finnes flere hindringer i dagens system som hemmer grønn omstilling av bransjen. 

Men hvordan komme fra ord til handling? Vi tar debatten om hvem som må gjøre hva for at anleggsektoren skal kunne innfri forpliktelsene i Parisavtalen.

Medvirkende

  • Ketil Søyland, Prosjektdirektør, Norconsult
  • Heikki Eidsvoll Holmås, Bærekraftsjef, Multiconsult
  • Helen Roth, Daglig leder, VIA - Vital infrastruktur arena

Les mer om arrangementet her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/18202

August 17, 2022
August 17, 2022
Arendalsuka
Arrangementer

Flere arrangmenter

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point

Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen