Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: slik når vi klimamålene!

Tid: Onsdag 14/8, 20.00–21.00

Sted: Samferdselsteltet, Arendalsuka

Arrangører: ITS Norway, Nordic Innovation og VIA

Om arrangementet

Visste du at den offentlige støtten til forskning knapt nok berører anleggsbransjen, som er ansvarlig for en enorm andel av klimagassutslippene, energiforbruket og avfallet? Bransjen står midt i en krevende omstilling, og har behov for mer forskning og utvikling for å klare transformasjonen.  

Tenk deg at bare en brøkdel av forskningsmidlene blir styrt mot omstilling av anleggsektoren! Hva om vi kan forandre dette? Vi snakker om å riste opp i et etablert system, skape innovasjon som tar bransjen i en mer bærekraftig retning. Det er akkurat det som er målet med forsknings- og innovasjonsprosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging.  Nye Veier, sammen med 16 partnere, har fått midler fra den nasjonale storsatingen Grønn plattform til å identifisere barrierer og endre måten en bygger veg på. Her har hele verdikjeden gått sammen om et stort prosjekt, støttet av staten og industrielle tungvektere. Dette er helt unikt!  

Budsjettet er på over 123 millioner kroner hvor Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA bidrar med 68,5 millioner kroner og industripartnerne stiller med resten. Og hva er målet? Å kutte CO2-utslippene fra vegprosjekter med minst 50% gjennom utviklingen av minst 10 store, fullskala pilotprosjekter der en tester ut nye materialer og metoder på høytrafikkert veg. I tillegg skal det utvikles et enklere og mer effektivt innovasjonssystem som bidrar til akselerering av den grønne omstillingskraften til anleggsbransjen.  

Nå er det på tide å dele erfaringer fra prosjektet. Det er ikke bare snakk om tall og prosenter, men om den rå kraften i forandring når det stimuleres til samarbeid tvers av fag og siloer. La oss utfordre etablerte tanker og løfte frem ideer som kan transformere bransjen. Og til slutt, la oss ha en ærlig samtale om hvorfor vi trenger mer støtte til forskning og utvikling, og hvordan støtten framover bør innrettes for å få mest mulig verdi for pengene.  

Hva sier du? Er du klar til å riste opp i status quo og være en del av en virkelig forandring?  

I dette arrangementet belyser vi hvordan store samarbeidsprosjekt, med tett kobling mellom forskning og industri, kan utløse banebrytende innovasjon som kan bidra til at anleggsbransjen leverer på klima- og miljømålene.    

I denne sesjonen utforskes spørsmål som:

 • Hvordan utløse det store potensialet for innovasjon, omstilling og næringsutvikling?  
 • Hvordan kan vi bedre fordele offentlige forskningsmidler for å fremme innovasjon og bærekraft innen anleggsbransjen?
 • Hvilken rolle spiller offentlig støtte i å stimulere til bærekraftig innovasjon i vegbygging, og hva kan gjøres for å forbedre denne støtten?
 • Hvordan kan samarbeid på tvers av fagområder og bransjesiloer bidra til å akselerere bærekraftig innovasjon i vegbygging?
Moderator:
 • Ketil Søyland

Innledning og i panelet:
 • Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier
 • Ingrid Dahl Hovland (TBC), vegdirektør, Statens vegvesen
 • Vibeke Nossum, forskningssjef, Sintef
 • Rein Terje Thorstensen, dosent, Universitetet i Agder
 • Helen Roth, daglig leder, VIA - næringsklyngen for transportinfrastruktur
 • Politikere

August 14, 2024
August 14, 2024
Samferdselsteltet
Arrangementer

Flere arrangmenter

Grønn anleggssektor: Lansering av rapport «Potensial for næringsutvikling»

April 26, 2022
Kongens gate 21, Oslo

Årsmøte VIA- Vital infrastruktur arena

April 26, 2022
Teams

Tunnel – beredskap i et livsløp

May 31, 2022
Sola strand hotel

Kapitalstrategi

June 7, 2022
Zoom

Trafikverket sitt norske leverandørwebinar

June 9, 2022
Webinar

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Anlegg for bedre klima

August 17, 2022
Arendalsuka

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point, Hellerudsletta

Webinar – Energiproduserende infrastruktur

September 28, 2022
Teams

Fullbooket: Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen

Grønn anleggssektor - sirkulære løsninger

November 16, 2022
Sandnes

IPR-kurs: Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier?

December 7, 2022
Teams

Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger

March 9, 2023
Teams

”SIKKER KJØRING I TUNNELER ” Kurs i tunnelsikkerhet for kjørelærere

March 23, 2023
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

May 2, 2023
Forus/ Teams

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

May 26, 2023
Teams

Hva forventes av Fremtidens tunnel?

May 31, 2023
Tunnelsenteret, Ganddal

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT

August 15, 2023
Samferdelsteltet, Arendalsuka

Dagens personreise står på spill - hvorfor er dette gode nyheter?

August 16, 2023
Samferdselsteltet, Arendalsuka

Grønn anleggssektor; Fremtidens infrastruktur

September 19, 2023
Børrestueveien 3, Forskningsparken

Workshop VR-Tunnel fase 2

September 21, 2023
Vestre Svanholmen 12, 4313 Stavanger

IPR Workshop: IP-strategi i praksis + gratis IP-rådgiving

October 26, 2023
Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

Innspillsmøte om Forskningsrådets nye strategi

October 31, 2023
Teams

Innovasjonsarena 2023

November 15, 2023
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Webinar: Solkraft i samferdsel

November 21, 2023
Teams

ITS-Forum 2024 – Intelligente transportsystemer

January 23, 2024
Trondheim

Finn helten i historien din!

February 1, 2024
Innoasis

Grønn Anleggssektor; EUs taksonomi

February 8, 2024
Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika/ digitalt

Hvordan få til optimal drift i linja?

February 14, 2024
Teknas møtesenter, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Intertraffic Amsterdam 2024

April 16, 2024
Amsterdam

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

April 23, 2024
Teams

Medlemsmøte i VIA

April 23, 2024
Vassbotnen 23

Webinar: Klimatiltak og Innovasjon i NTP 2025-2036

April 25, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop rådgivere

June 3, 2024
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika (Norconsult sine lokaler)

Vegen videre: Hvordan utløse rådgiverens innovasjonskraft?

June 3, 2024
Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Samskapingssalong

June 6, 2024
Tou Scene

Konstituerende styremøte

June 20, 2024
Teams

Har vi en mobilitetsindustri om 10 år?

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Styremøte VIA

September 10, 2024
Gardermoen

Innovasjonsarena 2024

October 22, 2024
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

BVM Vegbygging - workshop byggherrer

October 23, 2024
Kristiansand

Storsamling BVM Vegbygging

November 12, 2024
Hamar

Styremøte VIA

November 19, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop leverandørindustrien

November 27, 2024
Oslo