Har vi en mobilitetsindustri om 10 år?

Tid: Onsdag 14/8, 20.00–21.00
Sted: Samferdselsteltet, Arendalsuka
Arrangører: ITS Norway, Nordic Innovation og VIA

Om arrangementet

Vil Norge være en nøkkelspiller i mobilitetsindustrien et tiår fra nå, eller vil vi se tilbake på muligheter som gikk oss hus forbi? Denne sesjonen i Samferdselsteltet tar sikte på å utforske dyptgående spørsmål om innovasjon, samarbeid og politisk støtte som er essensielle for å forme fremtiden for mobilitet og transport i Norge.

Gjennom konstruktive diskusjoner og kritiske analyser vil vi ta for oss dagens situasjon der Norge sakker akterut sammenlignet med våre nordiske naboer, til tross for vårt potensial, mange gode intensjoner og tiltak. Finland, Sverige og Danmark leder an i Europa både på innovasjon og investeringer. Vi utforsker hva som må til for at Norge skal hevde seg i dette kappløpet.

Vi inviterer et bredt spekter av deltakere, fra venturekapitalister og industriledere til politikere og offentlige aktører til å delta i denne viktige dialogen. Målet er å identifisere hvilke tiltak som må til for å transformere mobilitetssektoren i Norge, fremme vekst og sikre at vi kan være med på å lede an i utviklingen av en bærekraftig og innovativ mobilitetsindustri. Vi ønsker å forstå hva som skal til for å øke kompetansen hos alle aktører i økosystemet for å få til mer skalering, og hvilke skritt politikere må tørre å ta for å støtte opp under vekst og implementering av ny og bærekraftig mobilitet.

Bli med på å forme en strategi som sikrer at Norges mobilitetsindustri ikke bare overlever, men skyter fart de kommende årene.

Spørsmålene som står sentralt er:
 • Hva skal til for at venturekapitalister, industri og virkemiddelapparatet samarbeider mer og fremskynder utviklingen og implementering av innovative løsninger?
 • Hvilke politiske tiltak og rammebetingelser trenger vi mer av for å stimulere til vekst i sektoren?
 • Hvilke muligheter går vi glipp av hvis vi ikke gjør endringer?
 • Hvordan kan Norge være med å heve ambisjonsnivået for hele den nordiske regionen, og hva krever det av industri, private investorer og politikere?
 • Norge henger etter, hvordan kan vi styrke samarbeidet i Norden?
 • Hva betyr et styrket Norden innen mobilitet og transport, og hvordan posisjonere seg som en slagkraftig konkurrent på den globale arenaen?

Denne sesjonen i samferdselsteltet tar sikte på å være mer enn en diskusjon; det er et opprop til handling. Målet er å komme frem til konkrete løsninger og strategier som kan hjelpe Norge å ta igjen forspranget og samarbeide tettere med våre nordiske naboer. Da trenger vi å belyse utfordringer og muligheter og å løfte Norges posisjon i den nordiske og globale mobilitets- og transportsektoren gjennom en  offensiv og strategisk tilnærming.

Moderator :

 • Ruth Astrid Sæter

Innledning og i panelet:

 • Grethe Skundberg General Partner Link Capital
 • Morten Von Krogh General Partner Mobility Funds

Panelet:

 • Politikere

Medvirkende

 • Ruth Astrid Sæter, Moderator
 • Grethe Skundberg, General Partner, Link Capital
 • Morten Von Krogh, General Partner, Mobility Funds
 • Svein Berg, Administrerende direktør, Nordic Innvoation
 • Øyvind Sævig, Partner, Beta Mobility

August 14, 2024
August 14, 2024
Samferdselsteltet
Arrangementer

Flere arrangmenter

Grønn anleggssektor: Lansering av rapport «Potensial for næringsutvikling»

April 26, 2022
Kongens gate 21, Oslo

Årsmøte VIA- Vital infrastruktur arena

April 26, 2022
Teams

Tunnel – beredskap i et livsløp

May 31, 2022
Sola strand hotel

Kapitalstrategi

June 7, 2022
Zoom

Trafikverket sitt norske leverandørwebinar

June 9, 2022
Webinar

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Anlegg for bedre klima

August 17, 2022
Arendalsuka

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point, Hellerudsletta

Webinar – Energiproduserende infrastruktur

September 28, 2022
Teams

Fullbooket: Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen

Grønn anleggssektor - sirkulære løsninger

November 16, 2022
Sandnes

IPR-kurs: Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier?

December 7, 2022
Teams

Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger

March 9, 2023
Teams

”SIKKER KJØRING I TUNNELER ” Kurs i tunnelsikkerhet for kjørelærere

March 23, 2023
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

May 2, 2023
Forus/ Teams

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

May 26, 2023
Teams

Hva forventes av Fremtidens tunnel?

May 31, 2023
Tunnelsenteret, Ganddal

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT

August 15, 2023
Samferdelsteltet, Arendalsuka

Dagens personreise står på spill - hvorfor er dette gode nyheter?

August 16, 2023
Samferdselsteltet, Arendalsuka

Grønn anleggssektor; Fremtidens infrastruktur

September 19, 2023
Børrestueveien 3, Forskningsparken

Workshop VR-Tunnel fase 2

September 21, 2023
Vestre Svanholmen 12, 4313 Stavanger

IPR Workshop: IP-strategi i praksis + gratis IP-rådgiving

October 26, 2023
Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

Innspillsmøte om Forskningsrådets nye strategi

October 31, 2023
Teams

Innovasjonsarena 2023

November 15, 2023
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Webinar: Solkraft i samferdsel

November 21, 2023
Teams

ITS-Forum 2024 – Intelligente transportsystemer

January 23, 2024
Trondheim

Finn helten i historien din!

February 1, 2024
Innoasis

Grønn Anleggssektor; EUs taksonomi

February 8, 2024
Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika/ digitalt

Hvordan få til optimal drift i linja?

February 14, 2024
Teknas møtesenter, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Intertraffic Amsterdam 2024

April 16, 2024
Amsterdam

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

April 23, 2024
Teams

Medlemsmøte i VIA

April 23, 2024
Vassbotnen 23

Webinar: Klimatiltak og Innovasjon i NTP 2025-2036

April 25, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop rådgivere

June 3, 2024
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika (Norconsult sine lokaler)

Vegen videre: Hvordan utløse rådgiverens innovasjonskraft?

June 3, 2024
Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Samskapingssalong

June 6, 2024
Tou Scene

Konstituerende styremøte

June 20, 2024
Teams

Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: slik når vi klimamålene!

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Styremøte VIA

September 10, 2024
Gardermoen

Innovasjonsarena 2024

October 22, 2024
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

BVM Vegbygging - workshop byggherrer

October 23, 2024
Kristiansand

Storsamling BVM Vegbygging

November 12, 2024
Hamar

Styremøte VIA

November 19, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop leverandørindustrien

November 27, 2024
Oslo