Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

Vi ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet blir sendt til daglig leder Helen Roth på e-post helen@viacluster.no innen tirsdag 11. april 2023.

Kl. 14.30- 15.30

Saksliste, sakspapirer og link til TEAMS-møte gjøres tilgjengelig senest to uker før årsmøtet.

Velkommen

May 2, 2023
May 2, 2023
Forus/ Teams
Arrangementer

Flere arrangmenter

Save the date: Innovasjonsarena

November 15, 2023
TBC