Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

Vi ber om at saker som ønskes behandlet på årsmøtet blir sendt til daglig leder Helen Roth på e-post helen@viacluster.no innen torsdag 4. april 2024.

Tid: Kommer

Saksliste, sakspapirer og link til TEAMS-møte gjøres tilgjengelig senest to uker før årsmøtet.

Velkommen

April 23, 2024
April 23, 2024
Forus/ teams
Arrangementer

Flere arrangmenter

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo