Innovasjonsarena

Statens vegvesen og VIA inviterer vi for første gang til Innovasjonsarena. Dette blir en dag hvor innovasjon og klimasmarte løsninger for veg, bro og tunnel blir satt i system. Bedrifter, byggherrer, entreprenører og vegforvaltere samles under samme tak. Vi ønsker å høre om løsninger som kan bidra til å løse en eller flere av de 5 transportpolitiske målene; Mer for pengene, Effektiv bruk av ny teknologi, Bidra til oppfyllelse av klima og miljømål, Nullvisjonen for drepte og skadde og Enklere reisehverdag.

Her blir det mulighet til å presentere idé eller produkt til et panel, i tillegg til 1:1 møter med Statens vegvesen, Nye Veier og Fylkeskommuner.
Dette er en arena for innovasjon i alle faser, fra idé til produkt, hva er i utvikling og hva er klart for markedet i dag.

Dette er en strålende anledning til å vise frem gode løsninger og lære noe nytt.
Kryss av under for hva du ønsker å delta på. Vi kan ikke garantere at alle får alle møtene de ønsker, men vi vil strekke oss langt for å imøtekomme.
Et mer detaljert skjema vil bli ettersendt for flere detaljer.

Påmelding er bekreftet når faktura er betalt.

Pris:
Dagpakke med standplass, presentasjon til panel, tilgang 2 personer: kr 18 000 eks. mva
Dagpakke med standplass, tilgang to personer: kr 15 000 eks. mva
Dagpakke med presentasjon, tilgang 1 person: kr 3 000 eks. mva
Inngang messeområdet inkl. lunsj: kr 750 eks. mva
Middag: kr 1 000 eks. mva

Påmeldingsfrist: 15. september

VIA dekker middag for sine medlemmer

November 2, 2022
November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen
Arrangementer

Flere arrangmenter

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Anlegg for bedre klima

August 17, 2022
Arendalsuka

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point