IPR Workshop: IP-strategi i praksis + gratis IP-rådgiving

Har du en strategi for å beskytte dine verdier internasjonalt? Da er det viktig å være oppmerksom på å beskytte dine immaterielle rettigheter (IPR) knyttet til din virksomhet på en kostnadseffektiv måte. IPR er avgjørende for å sikre bedriftens juridiske rettigheter når det gjelder immaterielle eiendeler, som opphavsrett, patentrett og varemerkerett.

Norwegian Smart Care Cluster (NSSC), Validè, Blueplanet, Norwegian Offshore Wind, Nordic Edge, VIA og Energy Transition Norway arrangerer en IPR workshop i samarbeid med Bryn Aarflot, Norges ledende rådgivningsmiljø innen immaterielle rettigheter. Dette arrangementet gir deg muligheten til å få veiledning fra ledende jurister innen IPR. Beskyttelsen av immaterielle rettigheter er avgjørende for alle bedrifter, og inkluderer patenter, opphavsrett, varemerker og forretningshemmeligheter. Disse juridiske beskyttelsene bidrar ikke bare til å styrke konkurranseevnen, men også til å forbedre bedriftens markedsposisjon.

Under workshopen vil du få tilpasset veiledning om hvordan du strategisk og praktisk kan nærme deg det omfattende IPR-universet. Det anbefales at du tar med egen PC. Presentasjonene vil være på norsk, men slides vil være på engelsk.

Etter hoveddelen av arrangementet vil det også være mulighet for verdifulle individuelle 1:1-møter med våre jurister, hvor du kan få gratis IP-rådgivning. Disse møtene gir deg en mulighet til å få personlig veiledning og svar på spørsmål knyttet til ditt selskap og dine immaterielle rettigheter. Det anbefales å avtale1:1-møte på forhånd for å sikre tilgjengelighet.

Arrangementdetaljer:

  • Dato: 26. oktober
  • Sted: Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
  • Tidspunkt: 09.30-14.00
  • Pris: Gratis

Program

09.30-10.00

Enkel frokost

10.00-10.20

Programstart

- Moderator fra Valide åpner arrangementet

- Kort presentasjon av Bryn Aarflot

- Kort presentasjon av Valide og deltakende klynger

10.20-14.00

Hoveddel event: "IP-strategi i praksis"

- Hva er IP(R)? (1 time)

- Case-introduksjon – trinn 1 (identifisere IP i et selskap) (10 min)

- Gruppearbeid IP-case: identifisere IP (inkl. lunsj) (30 min)

- IP-strategi – trinn 2 (lage en IP-strategi) (45 min)

- Gruppearbeid IP-case: IP-strategi (45 min)

- Gruppepresentasjoner + diskusjon (30 min)


14.00-15.00

Individuelle 1:1-møter etter behov

October 26, 2023
October 26, 2023
Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger
Arrangementer

Flere arrangmenter

Grønn anleggssektor: Lansering av rapport «Potensial for næringsutvikling»

April 26, 2022
Kongens gate 21, Oslo

Årsmøte VIA- Vital infrastruktur arena

April 26, 2022
Teams

Tunnel – beredskap i et livsløp

May 31, 2022
Sola strand hotel

Kapitalstrategi

June 7, 2022
Zoom

Trafikverket sitt norske leverandørwebinar

June 9, 2022
Webinar

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Anlegg for bedre klima

August 17, 2022
Arendalsuka

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point, Hellerudsletta

Webinar – Energiproduserende infrastruktur

September 28, 2022
Teams

Fullbooket: Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen

Grønn anleggssektor - sirkulære løsninger

November 16, 2022
Sandnes

IPR-kurs: Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier?

December 7, 2022
Teams

Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger

March 9, 2023
Teams

”SIKKER KJØRING I TUNNELER ” Kurs i tunnelsikkerhet for kjørelærere

March 23, 2023
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

May 2, 2023
Forus/ Teams

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

May 26, 2023
Teams

Hva forventes av Fremtidens tunnel?

May 31, 2023
Tunnelsenteret, Ganddal

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT

August 15, 2023
Samferdelsteltet, Arendalsuka

Dagens personreise står på spill - hvorfor er dette gode nyheter?

August 16, 2023
Samferdselsteltet, Arendalsuka

Grønn anleggssektor; Fremtidens infrastruktur

September 19, 2023
Børrestueveien 3, Forskningsparken

Workshop VR-Tunnel fase 2

September 21, 2023
Vestre Svanholmen 12, 4313 Stavanger

Innspillsmøte om Forskningsrådets nye strategi

October 31, 2023
Teams

Innovasjonsarena 2023

November 15, 2023
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Webinar: Solkraft i samferdsel

November 21, 2023
Teams

ITS-Forum 2024 – Intelligente transportsystemer

January 23, 2024
Trondheim

Finn helten i historien din!

February 1, 2024
Innoasis

Grønn Anleggssektor; EUs taksonomi

February 8, 2024
Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika/ digitalt

Hvordan få til optimal drift i linja?

February 14, 2024
Teknas møtesenter, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Intertraffic Amsterdam 2024

April 16, 2024
Amsterdam

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

April 23, 2024
Teams

Medlemsmøte i VIA

April 23, 2024
Vassbotnen 23

Webinar: Klimatiltak og Innovasjon i NTP 2025-2036

April 25, 2024
Teams

Vegen videre: Hvordan utløse rådgiverens innovasjonskraft?

June 3, 2024
Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Samskapingssalong - utsatt til høsten 2024

June 6, 2024
Tou Scene

Konstituerende styremøte

June 20, 2024
Teams

Webinar: støtteordninger og virkemiddelapparatet

June 21, 2024
Teams

Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: slik når vi klimamålene!

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Har vi en mobilitetsindustri om 10 år?

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Styremøte VIA

September 10, 2024
Gardermoen

Innovasjonsarena 2024

October 22, 2024
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

BVM Vegbygging - workshop byggherrer

October 23, 2024
Kristiansand

Storsamling BVM Vegbygging

November 12, 2024
Hamar

Styremøte VIA

November 19, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop leverandørindustrien

November 27, 2024
Oslo