Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

VIA er partner på årets Mobilitet 2024. Vi håper å se dere der og inviterer spesielt til sesjonen «Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon» sammen med SINTEF og Bane NOR.

Tirsdag 5. mars
Tid: 15.00-16.15

Hva gjør vi når dagens infrastruktur blir utfordret av ekstremvær og et mer uforutsigbart klima? Hvordan unngår vi store ødeleggelser, stengte veier og jernbanestrekninger?  

Dette er spørsmål sesjonen vil prøve å svare på. Gjennom fire innlegg vil vi få en oppdatering på dagens situasjon, eksempler på hva som har blitt gjort og hva som fungerer både i Norge og Pyreneene. Til slutt inviterer vi innlederne til en samtale og diskusjon om hva som mangler og hva behovet er videre.

Vi vil høre innlegg fra:

  • Møteleder: Helen Roth, VIA
  • Anders Solheim, NGI
  • Turid Wulff Knutsen, senior EU-rådgiver, Innlandet fylkeskommune
  • Vibeke Nossum, forskningssjef SINTEF Community
  • Lars Berge, Områdedirektør øst, Bane NOR

Vi håper å se dere der!  

March 5, 2024
March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo
Arrangementer

Flere arrangmenter

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

April 23, 2024
Forus/ teams