Samskapingssalong

Tid: 6. juni, 10.00–15.15

Sted: Tou Scene

Arrangører: Multiconsult, Seabrokers Fundamentering og VIA

VIA inviterer til en unik mulighet til å være med på å forme fremtidens transportløsninger gjennom vårt pilotprosjekt, Samskapingssalong. Dette er et nybrottsarbeid, hvor man tar del i utviklingen av både et konkret konsept og et nytt planleggingskonsept.

Bakgrunn

I 2030 kommer 82 % av de årlige klimagassreduksjonene fra å ta i bruk eksisterende teknologi. Med andre ord er mange av morgendagens løsninger allerede tilgjengelige i dag som uforløst potensial, og det må en systemendring til for å knekke koden til grønn omstilling.

Ved å revurdere tradisjonelle designprosesser ønsker vi å virkelig frigjøre dette potensialet. Gjennom tverrfaglige diskusjoner og utforskning av alternative løsninger, vil vi forsøke å skape en konseptutviklingsprosess som setter verdien av sluttproduktet i førersetet. Dette kan være en mulighet til å endre bransjekulturen og forme morgendagens samfunn.

Hva er Samskapingssalong?

Samskapingssalong er et spennende pilotprosjekt arrangert av VIA i samarbeid med Multiconsult, der klyngemedlemmer får anledning til å tenke stort og trene seg i å arbeide verdibasert med det mål å bidra til å forme morgendagens infrastruktur. Dette prosjektet vil gi deltakerne muligheten til å være med på å utforske og utvikle konkrete design- og prosjekteringsløsninger knyttet til viktige temaer som risikovurdering og -håndtering, fremtidige behov og bredere samfunnsmessige fordeler.

Den enkeltes organisasjon deltagelse vil bli synliggjort i en endelig rapport. I tillegg til en faglig interessant dag, gir programmet deltakerne en smakebit på innovasjonsledelse.

Hvordan foregår det?

Salongen vil bestå av strukturerte diskusjoner og gruppearbeid, ledet av erfarne prosessledere fra Multiconsult. Vi vil også ha presentasjoner om et konkret konsept og utvalgte driverne. Konseptet som er valgt for denne dagen er forprosjektet Sustainable Drill and Drive (JIBI).

I dette forprosjektet utredet vi muligheten for å bygge akkurat passe store tunneler for små autonome busser. Nå ønsker vi å ta prosjektet videre, sammen med dere.

Samskapingssalong er i tillegg en god arena for å bygge nettverk. Det vil bli servert lunsj og salongen avsluttes med servering av noe godt i glasset. Dette gir anledning til at deltakerne kan fortsette diskusjonen og tenke både stort og høyt.

Hvem bør delta?

Vi ønsker en tverrfaglig gruppe for å sikre at viktige fag er med på å sette premissene for prosjektet. Vi anbefaler derfor at ressursene som deltar er både faglig og personlig engasjert.

June 6, 2024
June 6, 2024
Tou Scene
Arrangementer

Flere arrangmenter

Grønn anleggssektor: Lansering av rapport «Potensial for næringsutvikling»

April 26, 2022
Kongens gate 21, Oslo

Årsmøte VIA- Vital infrastruktur arena

April 26, 2022
Teams

Tunnel – beredskap i et livsløp

May 31, 2022
Sola strand hotel

Kapitalstrategi

June 7, 2022
Zoom

Trafikverket sitt norske leverandørwebinar

June 9, 2022
Webinar

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Anlegg for bedre klima

August 17, 2022
Arendalsuka

Norden tar styringen innenfor autonomi

August 17, 2022
Arendalsuka

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point, Hellerudsletta

Webinar – Energiproduserende infrastruktur

September 28, 2022
Teams

Fullbooket: Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen

Grønn anleggssektor - sirkulære løsninger

November 16, 2022
Sandnes

IPR-kurs: Hvordan beskytte bedriftens immaterielle verdier?

December 7, 2022
Teams

Kontraktstrategier for økt innovasjon og grønne løsninger

March 9, 2023
Teams

”SIKKER KJØRING I TUNNELER ” Kurs i tunnelsikkerhet for kjørelærere

March 23, 2023
Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) og Tunnelsenteret på Ganddal

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

May 2, 2023
Forus/ Teams

Høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag

May 26, 2023
Teams

Hva forventes av Fremtidens tunnel?

May 31, 2023
Tunnelsenteret, Ganddal

SOLKRAFT + SAMFERDSEL = SANT

August 15, 2023
Samferdelsteltet, Arendalsuka

Dagens personreise står på spill - hvorfor er dette gode nyheter?

August 16, 2023
Samferdselsteltet, Arendalsuka

Grønn anleggssektor; Fremtidens infrastruktur

September 19, 2023
Børrestueveien 3, Forskningsparken

Workshop VR-Tunnel fase 2

September 21, 2023
Vestre Svanholmen 12, 4313 Stavanger

IPR Workshop: IP-strategi i praksis + gratis IP-rådgiving

October 26, 2023
Stavanger, Innovasjonsparken Måltidets Hus, Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger

Innspillsmøte om Forskningsrådets nye strategi

October 31, 2023
Teams

Innovasjonsarena 2023

November 15, 2023
Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Webinar: Solkraft i samferdsel

November 21, 2023
Teams

ITS-Forum 2024 – Intelligente transportsystemer

January 23, 2024
Trondheim

Finn helten i historien din!

February 1, 2024
Innoasis

Grønn Anleggssektor; EUs taksonomi

February 8, 2024
Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika/ digitalt

Hvordan få til optimal drift i linja?

February 14, 2024
Teknas møtesenter, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

March 5, 2024
Radisson Blu Scandinavia hotel i Oslo

Intertraffic Amsterdam 2024

April 16, 2024
Amsterdam

Årsmøte VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur 2024

April 23, 2024
Teams

Medlemsmøte i VIA

April 23, 2024
Vassbotnen 23

Webinar: Klimatiltak og Innovasjon i NTP 2025-2036

April 25, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop rådgivere

June 3, 2024
Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika (Norconsult sine lokaler)

Vegen videre: Hvordan utløse rådgiverens innovasjonskraft?

June 3, 2024
Norconsult, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

Konstituerende styremøte

June 20, 2024
Teams

Forskning og innovasjon i anleggsbransjen: slik når vi klimamålene!

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Har vi en mobilitetsindustri om 10 år?

August 14, 2024
Samferdselsteltet

Styremøte VIA

September 10, 2024
Gardermoen

Innovasjonsarena 2024

October 22, 2024
Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand

BVM Vegbygging - workshop byggherrer

October 23, 2024
Kristiansand

Storsamling BVM Vegbygging

November 12, 2024
Hamar

Styremøte VIA

November 19, 2024
Teams

BVM Vegbygging - workshop leverandørindustrien

November 27, 2024
Oslo