Grønn Anleggssektor; EU taksonomi

Sammen med Sintef inviterer vi til Grønn Anleggssektor der fokus vil være EU taksonomi.

Hvilke kriterier er relevante for anlegg og infrastruktur og hvilke føringer gir dette for virksomheter og prosjekter?

Dato: 8. februar
Tid:
9.00–15.00
Sted: Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika

09.00: Ellen og Benedicte ønsker velkommen
09.15–10.00: Grønn byggallianse
10.00–10.15 Pause
10.15–11.00: Acciona
11.00–11.30: Norconsult
11.30–12.30 Lunsj
12.30–13.00:
13.00–13.45: Diskusjon: Hva trenger vi for å oppfylle miljømålene til EU taksonomien?
13.45–14.00: Pause
14.00–14.45: Panel

February 8, 2024
February 8, 2024
Norconsult sine lokaler, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika
Arrangementer

Flere arrangmenter

Finn helten i historien din!

December 12, 2023
Innoasis