Tunnel – beredskap i et livsløp

31. mai, dag 1

Planfase – Designfase – Byggefase

09.30–10.00  Registrering og kaffe
10.00–10.20  Velkommen v/Helen Roth, VIA og video om brann i Hundvågtunnelen v/ Kenneth Vik, Rogaland Brann og Redning IKS
10.20–10.50  Forståelse av system og usikkerhet i risikostyring. Fra teoretiske betraktninger til praktiske løsninger i tunnelsikkerhetsarbeidet v/Geir Sverre Braut, SUS
10.50–11.10  Beredskap i tidligfase v/Hanne Løver Thon, Statens vegvesen
11.10–11.30  Kaffepause/nettverksbygging
11.30–11.50  Erfaringer med beredskapsplanlegging ved design av tunneler. Grunnlag for phd-studie om beredskapsanalyser v/Jeroen Wiebes Kjos, Phd-stipendiat HVL/ KATS
11.50–12.20  Driftsfase trafikant og risiko v/Gunnar Jenssen, Sintef
12.20–13.30  Lunsj
13.30–13.50  Beredskap og "Safe in tunnels" v/Gabriela, Rogaland Brann og Redning IKS
13.50–14.20  Tematikk: Læringselementer fra granskning av tunnelbranner og betydning for beredskapsplanlegging.
14.20–14.50  Brifing øvelse og befaring tunnelsenteret v/Kjetil Dyngeland, Rogaland Brann og Redning IKS
14.50–15.30  Pause, komme seg på bussen
15.30–18.00  Opplegg i Tunnelsenteret (inkl. buss tur/retur). Pølser og øl.
19.30  Middag

1. juni, dag 2

Overlevering – Driftsfase – Rehabilitering

09.00  Helen ønsker velkommen
09.00–09.30  Refleksjon etter øvelse v/Rogaland brann og redning. Panel: Kenneth Vik, Bjørn Arild Fossåen, Kjetil Dyngeland og Gabriela Bjørnsen
09.30–10.00  Kaffepause/nettverksbygging
10.00–10.30  Beredskapsanalyse tunnel v/Eivind Rake, UiS
10.30–11.00  Beredskapsplanlegging fra brannvesenets perspektiv, v/ Per Gunnar Pedersen Salten Brann IKS
11.00–11.50  Samvirke i store ulykkeshendelser, v/Thoralf Bjørnbakk Juva, Norsk Redningstjeneste- Hovedredningssentralen
11.50–12.20  Systemperspektiv – tunnelsikkerhet i et livsløp med utgangspunkt i Rogfast Oddvar Kaarmo, Statens Vegvesen
12.20–12.30  Avslutning og oppsummering v/Helen  
12.30  Lunsj – vel hjem

Pris:
Kr 5150 (dette inkl. lunsj begge dager, middag tirsdag, buss tur/retur Tunnelsenteret og faglig innhold)

Pris uten middag:

Kr 3900 (dette inkl. lunsj begge dager, buss tur / retur Tunnelsenteret og faglig innhold)

Dersom du ønsker hotellrom, må dette bookes og betales for selv.

May 31, 2022
June 1, 2022
Sola strand hotel
Arrangementer

Flere arrangmenter

Kapitalstrategi

June 7, 2022
Zoom

Trafikverket sitt norske leverandørwebinar

June 9, 2022
Webinar

Fremtidens tunnel

June 14, 2022
Demotunnelen, Ganddal

Safest tunnel

September 19, 2022
X meeting point

Innovasjonsarena

November 2, 2022
Clarion hotel & congress Gardermoen