Vi jobber for å styrke våre medlemmers innovasjonsevne

og konkurransekraft. Som medlem i VIA får din bedrift eller virksomhet mulighet til å bli del av en aktiv og framoverlent klynge - hvor bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører, nødetater og kommuner samarbeider for å fremme forskning og utvikling.

 

Dette kan gi din virksomhet nye og spennende forretningsmuligheter.

Med mer enn 100 medlemmer adresserer vi mange type utfordringer og hjelper medlemsbedriftene inn i det nasjonale og internasjonale markedet. 

Les mer om medlemskap

Medlemsbedrifter

Show More
Show More
Show More

Forskning og utvikling

Show More

Offentlige aktører og nødetater

Karmøy kommune
Randaberg kommune
Rogaland brann og redning
Rogaland fylkeskommune
Salten Brann IKS
Sandnes kommune
Stavanger kommune
Show More

Nasjonale samarbeidspartnere

Show More

Internasjonale samarbeidspartnere

Show More
VIA-logo-hvit-rgb.png

© Copyright 2021: VIA - Vital infrastruktur arena

Besøksadresse: Smedvigkvartalet,

Løkkeveien 111, 4007 Stavanger
Org. nummer: 925 956 643 


PERSONVERNERKLÆRING