Medlemmer

Som medlem i VIA blir din virksomhet en del av et nettverk som representerer hele verdikjeden innen vei, bro, bane og tunnel. Her skjer innovasjon i et samspill mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører, nødetater og andre sentrale offentlige aktører.   

Dette får du som medlem i VIA    
- Tilgang til Norges ledende nettverk innen transportinfrastruktur    
- Profilering i VIA sine kommunikasjonskanaler
- VIAs’ eget nyhetsbrev
- Invitasjon til workshops, seminar, studieturer og arrangementer i klyngen
- Invitasjon til å delta på felles klyngepaviljong i forbindelse med nasjonale og internasjonale støtteordninger (innovasjons- og forskningsprosjekter)
- Mulighet til å gi innspill til offentlige høringer der VIA er høringsinstans

Bli medlem i dag!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Et fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse, eiendomsutvikling, og sikkerhetsrådgivning.

Nasjonalt
Rådgivende ingeniør
Teknologileverandør
used cms true

Vi teller det som teller – der mennesker beveger seg.

Nasjonalt
Sensorteknologi
Teknologileverandør
used cms true

Aventi skaper lønnsomme løsninger ved å kombinere kunnskap og teknologi.

Nasjonalt
Automasjonsfirma
Elektroentreprenør
Teknologileverandør
used cms true

Betongklyngen jobber for karbonnøytral betongbransje

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Bouvet skaper digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Nasjonalt
Teknologileverandør
Konsulent
used cms true

Gjennom service og installasjon gir vi bygninger liv.

Nasjonalt
Elektroentreprenør
used cms true

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring.

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
used cms true

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
Teknologileverandør
used cms true

GCE NODE er en industridrevet klynge for havteknologier.

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Produsent av klebematerial for gate, vei og tak.

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Nasjonalt
Teknologileverandør
used cms true

Karmøy kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Opplysningsrådet for veitrafikken

Nasjonalt
Konsulent
used cms true