Vi jobber for å styrke våre medlemmers innovasjonsevne

og konkurransekraft. Som medlem i VIA får din bedrift eller virksomhet mulighet til å bli del av en aktiv og framoverlent klynge - hvor bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører, nødetater og kommuner samarbeider for å fremme forskning og utvikling.

 

Dette kan gi din virksomhet nye og spennende forretningsmuligheter.

Med mer enn 100 medlemmer adresserer vi mange type utfordringer og hjelper medlemsbedriftene inn i det nasjonale og internasjonale markedet. 

Les mer om medlemskap

Medlemsbedrifter

Forskning og utvikling

Offentlige aktører og nødetater

Nasjonale samarbeidspartnere

Internasjonale samarbeidspartnere