Medlemmer

Som medlem i VIA blir din virksomhet en del av et nettverk som representerer hele verdikjeden innen vei, bro, bane og tunnel. Her skjer innovasjon i et samspill mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører, nødetater og andre sentrale offentlige aktører.

VIA skaper møteplasser, tilbyr rådgivning og initierer utviklingsprosjekter. Vi legger til rette for dialog mellom kunde og leverandør, og på Tunnelsenteret på Ganddal har du muligheten til å teste og demonstrere ny teknologi.
VIA er medlemmene sitt talerør inn mot sentrale myndigheter.  

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Et fagmiljø innen prosjekt- og byggeledelse, eiendomsutvikling, og sikkerhetsrådgivning.

Nasjonalt
Rådgivende ingeniør
Teknologileverandør
used cms true

Offentlig
Fylkeskommune
used cms true

Vi teller det som teller – der mennesker beveger seg.

Nasjonalt
Sensorteknologi
Teknologileverandør
used cms true

Aventi skaper lønnsomme løsninger ved å kombinere kunnskap og teknologi.

Nasjonalt
Automasjonsfirma
Elektroentreprenør
Teknologileverandør
used cms true

Betongklyngen jobber for karbonnøytral betongbransje

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Bouvet skaper digitale løsninger med stor betydning for samfunnet.

Nasjonalt
Teknologileverandør
Konsulent
used cms true

Gjennom service og installasjon gir vi bygninger liv.

Nasjonalt
Elektroentreprenør
used cms true

Produksjon av pumper og kompressorer

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
Utstyrsleverandør
used cms true

Produkter for rehabilitering av fasader og etterisolering.

Nasjonalt
Utstyrsleverandør
Materialprodusent
used cms true

Firesafe er totalleverandør innen brannsikring.

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
used cms true

GCE NODE er en industridrevet klynge for havteknologier.

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Produsent av klebematerial for gate, vei og tak.

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Stavanger universitetssykehus

FoU
No items found.
used cms true

Høgskolen på Vestlandet

FoU
Utdanning
used cms true

Karmøy kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Din leverandør av testing, inspeksjon, sertifisering og kurs.

Nasjonalt
Samfunnssikkerhet og beredskap
used cms true

Bli medlem i dag!