Medlemmer

Som medlem i VIA blir din virksomhet en del av et nettverk som representerer hele verdikjeden innen vei, bro, bane og tunnel. Her skjer innovasjon i et samspill mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører, nødetater og andre sentrale offentlige aktører.   

Dette får du som medlem i VIA    
- Tilgang til Norges ledende nettverk innen transportinfrastruktur    
- Profilering i VIA sine kommunikasjonskanaler
- VIAs’ eget nyhetsbrev
- Invitasjon til workshops, seminar, studieturer og arrangementer i klyngen
- Invitasjon til å delta på felles klyngepaviljong i forbindelse med nasjonale og internasjonale støtteordninger (innovasjons- og forskningsprosjekter)
- Mulighet til å gi innspill til offentlige høringer der VIA er høringsinstans

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Konsulentselskap

Nasjonalt
Utstyrsleverandør
used cms true

Resirkulert kunstgress blir nye materialer for tunnel

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Nasjonal klynge for solenergi

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Stavanger kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Velde er totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning.

Nasjonalt
Materialprodusent
Entreprenør
used cms true

Banebrytende industriell tilkobling sammen med våre kunder

Nasjonalt
Elektroentreprenør
used cms true

Brannkvalifisert miljømembran skapt for nordiske forhold

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Bli medlem i dag!