Medlemmer

Som medlem i VIA blir din virksomhet en del av et nettverk som representerer hele verdikjeden innen vei, bro, bane og tunnel. Her skjer innovasjon i et samspill mellom bedrifter, utdannings- og forskningsinstitusjoner, utviklingsaktører, nødetater og andre sentrale offentlige aktører.

VIA skaper møteplasser, tilbyr rådgivning og initierer utviklingsprosjekter. Vi legger til rette for dialog mellom kunde og leverandør, og på Tunnelsenteret på Ganddal har du muligheten til å teste og demonstrere ny teknologi.
VIA er medlemmene sitt talerør inn mot sentrale myndigheter.  

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Opplysningsrådet for veitrafikken

Nasjonalt
Konsulent
used cms true

Internasjonalt
Entreprenør
used cms true

Konsulentselskap

Nasjonalt
Utstyrsleverandør
used cms true

Randaberg kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Resirkulert kunstgress blir nye materialer for tunnel

Nasjonalt
Materialprodusent
used cms true

Rogaland fylkeskommune

Offentlig
Fylkeskommune
used cms true

Roxel Infra AS er en totalteknisk leverandør av veg- og tunnelprosjekter.

Nasjonalt
Teknologileverandør
Utstyrsleverandør
used cms true

Sandnes kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Nasjonal klynge for solenergi

Nasjonalt
No items found.
used cms false

Stavanger kommune

Offentlig
No items found.
used cms true

Universitet i Agder

Offentlig
Utdanning
used cms false

Universitet i Stavanger

FoU
Utdanning
used cms true

Velde er totalleverandør av pukk, asfalt, betong og gjenvinning.

Nasjonalt
Materialprodusent
Entreprenør
used cms true

Offentlig
Fylkeskommune
used cms true

Banebrytende industriell tilkobling sammen med våre kunder

Nasjonalt
Elektroentreprenør
used cms true

Bli medlem i dag!