Sommerhilsen - hvor går veien videre?

I disse tider ser VIA resultatene av samarbeid som virkelig kan sette Norge på innovasjons- og bærekraftskartet.

July 1, 2024

I disse tider ser vi i VIA resultatene av samarbeid som virkelig kan sette Norge på innovasjons- og bærekraftskartet.

Sommer 2024 piloteres to bærekraftige materialvalg på nye E39 ved Lyngdal. Vi begynner med det å høste fruktene av alt arbeidet som er gjort i Grønn plattform-prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. I den første piloten tester Eramet bruk av biproduktet SiGS (Silica Green Stone) fra prosessindustrien som en del av veikroppen. I den andre piloten er det Velde Asfalt som tester en ny type miljøasfalt. Med disse pilotene får SINTEF samlet og analysert nyttige data, og vi er nærmere en 100 % sirkulær vei.

For å fortsette jobben med å bygge smartere og sikrere veier trenger vi mer midler til forskning. Å synliggjøre dette for politikerne er høyt oppe på vår agenda. Under Arendalsuka i år har vi arrangement sammen med Vegvesenet, Nye Veier, SINTEF og UiA for å løfte frem den enorme omstillingskraften vi som bransje har når vi går sammen om et stort felles forsknings- og innovasjonsprosjekt. Vi skal også diskutere behovet for mer midler til forskning og utvikling, og hvilke samfunnsgevinster dette kan gi.

Pilotene på E39 er et resultat av samarbeid mellom offentlige og private aktører. Vi trenger alle kloke hoder for å skape de smarte løsningene som tar oss fremover. Derfor er det avgjørende å skape gode møteplasser. Innovasjonsarena, som i år arrangeres 22. oktober i Kristiansand, et viktig arrangement for bransjen. Her samles hele verdikjeden innen transportinfrastruktur. Nye løsninger presenteres og diskuteres, og nye relasjoner skapes.

I VIA jobber vi for å koble sammen medlemmene våre og skape løsninger som legger til rette for innovasjon. Blant prosjektene er en virtuell tunellplattform, og utviklingen av VR-briller som kan lage virtuelle tuneller ved å hente inn data fra Nasjonal vegdatabank (NVDB). Videre er målet å bygge inn livedata og sanntidssimulering, og på sikt vil dette blant annet kunne la bedrifter vise kunder utstyr i disse tunellene. Dette er unikt i verdenssammenheng, og gir oss helt nye muligheter.

Helen Roth, daglig leder i VIA

Dette året er vi i en overgangsfase fra Arena Pro-klynge til selvstendig organisasjon. Vi takker det avtroppende styret for viktig strategisk arbeid og forretningsutvikling. Det nye styret skal fra september jobbe med en ny strategi. Denne strategien skal sikre at VIA fortsatt skal være en pådriver for sikker, smart og bærekraftig omstilling for vei, bro og tunell, og med det også styrke medlemmenes konkurransefortrinn i nasjonale og internasjonale markeder.

Med ønske om en god sommer!

Ta godt vare på hverandre og kjør forsiktig.

Hilsen Helen