Målet er å halvere CO2-utslippene – slik får vi fart på omstillingen

Bare en liten brøkdel av forskningsmidlene går til omstilling av anleggsbransjen. Dette må vi gjøre noe med.

July 4, 2024

Bare en liten brøkdel av forskningsmidlene går til omstilling av anleggsbransjen. En bransje som står for en enorm andel av klimagassutslippet, energiforbruket og avfallet. Dette må vi gjøre noe med.

Omstilling og innovasjon er avgjørende for at vi skal nå klimamålene. Vi må jobbe sammen på tvers av fag og siloer for å skape en mer bærekraftig vei videre.

Nye Veier og 16 partnere fra hele verdikjeden er samlet i forsknings- og innovasjonsprosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging. Med et budsjett på over 123 millioner kroner er målet å kutte CO2-utslippene for vegprosjekter med minst 50 %. For å få til dette skal prosjektet utvikle minst ti fullskala pilotprosjekter for å teste nye veimaterialer og metoder på høytrafikkert motorveg. De første pilotene rulles ut sommeren 2024.

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og SIVA bidrar med 68,5 millioner kroner til dette prosjektet, og industripartnere stiller med resten. Vi er avhengige av slike store samarbeidsprosjekter, som kobler sammen forskning og industri, for å få fart på omstillingen.

Sammen med Nye Veier, Statens vegvesen og Sintef retter vi i VIA søkelyset mot utfordringene under en sesjon på Arendalsuka 14. august, og vi diskuterer behovet for mer forskningsmidler til anleggsbransjen med Sigrun Gjerløw Aasland (Ap), statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Ola Elvestuen (V) og Terje Halleland (Frp), medlem av Energi- og miljøkomiteen, Jo Mortensen, konserndirektør teknologi, innovasjon og grønn forretningsutvikling i Skanska og Vibeke Nossum, forskningssjef i SINTEF.

Er du til stede under Arendalsuka? Ta gjerne kontakt med oss for en prat!