Julehilsen fra VIA

Når julefreden senker seg, kan vi se tilbake på nok et aktivt år i VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

Helen Roth
December 19, 2023

Vi har nå fullført vårt sjuende år i det nasjonale klyngeprogrammet, og sammen med dere medlemmer har vi etablert oss som «innovasjonsmotoren» for anleggsbransjen.

Som et sentralt bindeledd i bransjen har VIA utviklet seg til å være en kraftig pådriver for innovasjon innen vegbygging. Vi er stolte over å se den betydelige innvirkningen vi som fellesskap har hatt på sektoren. VIA er en kollektiv kraft og pådriver for nødvendig omstilling.

I 2023 er vi særlig stolt over at vi har kommet godt i gang med Grønn plattform-prosjektet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging med et samlet budsjett på 123 millioner kroner. De neste årene skal vi sammen med 16 partnere utvikle løsninger og metoder som kommer til å endre måtene vi bygger veg på.

I møte med stadig mer komplekse utfordringer er samarbeid på tvers av siloer og fag nødvendig. Derfor arrangerte vi i november Innovasjonsarena sammen med Statens vegvesen og Nye Veier. Innovasjonsarena har vist seg å være et nyttig, effektivt og dynamisk møtested der nye ideer og innovative løsninger løftes fram. Vi trenger denne arenaen hvor hele bransjen møtes for å dele kunnskap og erfaring.  

Veien til et mer bærekraftig samfunn er krevende, men omstillingen er helt nødvendig. Dyrtid minner oss om verdien av et sterkt fellesskap, og samarbeid er nøkkelen til å lykkes. VIA ønsker derfor ha en sentral rolle som bransjens innovasjonsmotor også i årene som kommer.

Vi er klare til å brette opp ermene etter nyttår og ta tak i nye prosjekter sammen med dere.

Riktig god jul og godt nytt år!

 

Helen Roth
daglig leder
VIA